Електронні версії тексту доповіді і відомості про авторів подаються електронною поштою на одну з адрес:

yu_beznosyk@ukr.net,

bendiuh.vladyslav@lll.kpi.ua

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

№ Секції
 Назва доповіді
 Прізвище
 Ім’я
 По батькові
 Науковий ступінь
 Вчене звання
 Посада
 Місто
 Організація
 Адреса організації
 Контактна інформація
 Контактний телефон
 Електронна пошта
 Адреса для листування
 Форма участі (очна, заочна)
 Необхідність в розміщенні (готель, гуртожиток), кількість місць