Присвячується 110-ій річниці НТУУ “КПІ”

Міністерство освіти та науки України
Черкаський державний технологічний інститут
Національний технічний університет України “КПІ”
Хіміко-технологічний факультет НТУУ “КПІ”
Черкаське регіональне відділення Української технологічної академії

Перша науково-практична конференція
Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях
12-16 травня 2008 року

Завантажити тези доповідей конференції [ pdf – 5 Mb ]

Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях: КМХТ – 2008

Конференція відбулась 12-16 травня 2008 року на базі Черкаського державного технологічного університету. Конференція КМХТ-2008 проводилась з метою обговорення досвіду використання комп’ютерного та математичного моделювання в хімії та екології, хімічній та біохімічній технологіях, сучасних напрямках комп’ютерного та математичного забезпечення технологічних систем. В рамках конференції КМХТ-2007 були також розглянуті питання сучасної багаторівневої вищої освіти “Бакалавр-Магістр”, новий перелік напрямків підготовки фахівців з хімічної технології та інженерії, напрями підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Основні напрями роботи конференції КМХТ-2008: