ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у 5-й міжнародній науково-практичній конференції «Комп'ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ 5». Безумовний успіх і інтерес, який викликали попередні три міжнародні конференції у 2008, 2010, 2012 і 2014 роках, продемонстрували затребуваність в математичному моделюванні в середовищі наукової громадськості і виробничих структурах. Наш традиційний майданчик присвячений проблемам використання комп'ютерних технологій у сучасних хіміко-технологічних виробництвах став зручним місцем спілкування вчених, розробників моделюючих систем і серйозних споживачів цих програмних продуктів. В Україні це єдина конференція, присвячена проблемам використання комп'ютерних технологій у сучасних хіміко-технологічних виробництвах.
Конференція відбудеться 18-20 травня 2016 р. в м. Києві в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут». КМХТ 5 проводиться з метою обговорення досвіду використання комп'ютерного та математичного моделювання в хімії та екології, хімічній і біохімічної технологіях, сучасних напрямках комп'ютерного та математичного забезпечення технологічних систем. У рамках конференції КМХТ 5 будуть також розглянуті питання сучасної багаторівневої вищої освіти. Для участі в роботі конференції оргкомітет запрошує представників провідних академічних інститутів НАН України, вищих навчальних закладів, хімічних підприємств, наукових і проектних інститутів, фірм України, країн СНД і далекого зарубіжжя. Очікуються учасники з Німеччини, США, Канади, Норвегії, Бельгії, Польщі, Чехії, Словаччини, Колумбії, Росії, Казахстану, Білорусі. Планується організація екскурсій по Києву та мальовничих місцях Київщини, а також різноманітна культурна програма.

Основні напрямки роботи конференції КМХТ-2016

1. Комп'ютерна підтримка виробничих процесів

2. Комп'ютерне моделювання хіміко -технологічних та біохімічних процесів і систем

3. Комп'ютерне моделювання в хімії, комп'ютерні методи синтезу нових речовин

4. Комп'ютерне моделювання аварійних ситуацій та створення комп'ютерних тренажерів для хімічної промисловості

5. Комп'ютерне моделювання екологічних та природоохоронних процесів

6. Сталий розвиток регіонів

7. Комп'ютерно - інформаційні технології в багаторівневій вищій освіті

Подання матеріалів та терміни

Електронні версії повного тексту доповіді і відомості про авторів подаються електронною поштою на одну з адрес:
 yu_beznosyk@ukr.net,
 bendyug@outlook.com .

На основі поданих доповідей буде опубліковано тези наукової конференції. Повні тексти доповідей буде опубліковано до початку роботи конференції в "Східно-Європейському журналі передових технологій", в перелік ВАК України та міжнародних наукометричних баз.

Кінцевий термін подачі доповідей - 10 квітня 2016 року.
Організаційний внесок 200грн.

Важливі дати

до 10 квітня 2016 року - представлення статей і заявок на участь ;

до 20 квітня 2016 року - підтвердження включення в програму конференції або відхилення доповіді;

до 30 квітня 2016 року - оплата оргвнеску;

до 5 травня 2016 року - розсилка запрошень.

Партнери

Організатори

Програмний комітет

Організаційний комітет